Press "Enter" to skip to content

Malda po šv. Mišių

Maldauju Tave, meilingasis Viešpatie Jėzau Kristau, kad Tavo kančia man taptų jėga, kuri sutvirtina, apsaugo ir apgina; kad Tavo žaizdos man taptų valgiu ir gėrimu, kurie pamaitina, pagirdo ir pradžiugina; kad Tavo Kraujo išliejimas man taptų visų mano kančių nuplovimu; kad Tavo mirtis man taptų nenykstančiu gyvenimu, o Tavo kryžius – amžinąja garbe. Juose tebūna man atgaiva, džiūgavimas, sveikata ir mano širdies saldybė. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.