Press "Enter" to skip to content

Malda į nukryžiuotąjį viešpatį

Štai aš, gerasis ir malonusis Jėzau, puolu ant kelių prieš tavo veidą ir su didžiu sielos karščiu Tave meldžiu bei maldauju, kad teiktumeisi į mano širdį įspausti gyvų tikėjimo, vilties ir meilės jausmų, o drauge ir tikrą gailestį dėl mano nuodėmių bei tvirčiausią norą pasitaisyti. Su didele sielos aistra ir skausmu aš regiu ir protu apmąstau Tavo penkias žaizdas, turėdamas prieš akis tai, ką jau pranašas Dovydas į Tavo lūpas yra įdėjęs apie Tave, gerasis Jėzau: „Pervėrė mano rankas ir kojas, suskaitė visus mano kaulus”.