Press "Enter" to skip to content

Malda į Angelą sargą ( Šv. Gertrūda)

Šventasis Dievo Angele, Dievo paskirtas mano apsaugai, aš dėkoju tau už visas geradarybes, kurias tu kada nors suteikei mano kūnui ir sielai. Aš giriu ir šlovinu tave, nes tu mane vargšą taip ištikimai sergsti ir mane gini nuo visų priešo antpuolių.

Tebūna palaiminta toji valanda, kai tu buvai duotas mano apsaugai ir paskirtas mano Gynėju bei Globėju. Tebūnie palaiminta tavoji meilė man ir tavo nepailstantis rūpestis manuoju išganymu. Aš prašau tavęs, atleisk man, jog aš taip dažnai priešinausi tavo patarimams ir tuo liūdinau tave, savo mylintį draugą. Aš ryžtuosi ateityje tavęs klausyti ir savo Dievui ištikimai tarnauti. Amen.