Press "Enter" to skip to content

Vakaro malda

Jėzau Kristau, mano Dieve, meldžiu Tave, dėkoju Tau už visas malones, kurias man šiandien dovanojai. Aukoju Tau savo poilsį ir kiekvieną šios nakties akimirką. Prašau Tave, saugok mane nuo puolimo į nuodėmes. Slepiuosi šventojoje žaizdoje Tavo šone ir Tavo gerosios Motinos Marijos prieglobstyje. Testovi prie manęs Tavo šventieji angelai ir saugo mano ramybę. Tavo palaiminimas tebūna su manimi. Amen.