Press "Enter" to skip to content

Tėve mūsų

Tėve mūsų, kuris esi danguje, Teesie šventas Tavo vardas,  teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.

Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.
Amen