Press "Enter" to skip to content

Malda į Šv. Juozapą

Mergelių globėjau ir tėve, Juozapai, Tavo ištikimai apsaugai buvo patikėta pati Nekaltybė – Jėzus Kristus ir Mergelių Mergelė Marija. Per šiuos abu Tavo brangius globotinius, Jėzų ir Mariją, prašau Tave ir maldauju, kad mane apsaugotum nuo visokio sutepimo ir padėtum nesuteršta siela, tyra širdimi ir skaisčiu kūnu visuomet dorai tarnauti Jėzui ir Marijai. Amen