Press "Enter" to skip to content

Malda į Šv. Arkangelą Mykolą

O dangaus  kareivijų vade, šventasis, Mykolai, tu išpuikusį Liuciferį ir visus jo sekėjus nutrenkei į pragarą. Bažnyčios gynėjau ir sergėtojau, iš šio pasaulio keliaujančių sielų vadove, padėk Dievo tautai. apgink tau pavęstąją Bažnyčią nuo visų šėtono pinklių. Padėk mano sielai, sukilusiai prieš tą priešą, ją dabar pavedu tau. O ypač sergėk mane mano mirties valandą, kad būčiau priimtas į rojaus džiaugsmus, kur galėsiu su visais angelais amžinai skelbti Dievo šlovę. Amen