Press "Enter" to skip to content

Dangaus Karaliene, Marija meili,

Mes sveikinam Tave visa širdimi

-Sveika, sveika, Marija

-Sveika, sveika, Marija

Kaip Lurdo šventovėj, taip ir Lietuvoj,

Laikyki, Marija, mus savo globoj.

-Sveika, sveika, Marija

-Sveika, sveika, Marija

Kai audros mus blaško, keliaut sunku,

Padėki, Marija, tikru gerumu.

-Sveika, sveika, Marija

-Sveika, sveika, Marija

Nurodyk žmonijai ramybės takus,

Globok mus, Marija, kaip savo vaikus.

-Sveika, sveika, Marija

-Sveika, sveika, Marija

Mariją mylėti nūn trokšta širdis,

Jos garbei paskirti dienas ir naktis.

-Sveika, sveika, Marija

-Sveika, sveika, Marija

Nuo amžių globėja laukų Lietuvos,

Pažvelki šiandieną žvilgsniu Šiluvos.

-Sveika, sveika, Marija

-Sveika, sveika, Marija

Marija Šiluve, mums laisvę grąžink,

Širdim nekalčiausią vergiją naikink.

-Sveika, sveika, Marija

-Sveika, sveika, Marija

Teskamba per amžius laisvieji varpai.

Tu mūsų Globėja, mes Tavo vaikai.